Butik & Rådgivning

Referencer

Region Nord:

På institutionen Hobbitten har vi, i flere perioder gjort brug af Kirsten Jensen.

Dels som

-kinesiolog (testning) og alternativ konsulent (opfølgning) i  forhold til en borger.

-Personalesupervisor +  tovholder omkring arbejde med at fastholde nye temaer og tankebaner.

-Personaletræner både på 2 dages internatkursus og på personalemøder.

-Foredrag om alternativ behandling.

 

Nogle af de væsentlige succes-komponenter har været KJ´s  personlighed og forudgående egne erfaringer fra

pædagogisk arbejde. Dette medvirkede til, at vi hurtigt talte ”samme sprog”  og kom på fælles bølgelængde.

For nogle var det  svært at kapere  det alternative pensum, men der var enighed om, at forløbene medvirkede til at åbne

vores øjne for nye synsvinkler.

Positivt;  ja jeg vil gå så langt som til at sige, at det var meget lærerigt.

Hun kom til en personalegruppe i knæ og vi var oftest flyvende når hun tog afsted.

 Ib B.

Udtalelse fra Vor Frue Kirke.

 

Når øvelsen går ud på at finde "fælles fodslaw" i en ikke homogen organisation/persongruppe, med en blanding af fastansatte præster, organister, kordegne, kirketjenere, korsangere og valgte meninghedsrådsmedlemmer - ja, hvad gør man så?

Det spurgte vi os selv om i forbindelse med en aftalt strategi-dag. Det var nødvendigt af finde en inspirerende igangsætter og få nogle brugbare styringsredskaber til hjælp gennem processen.

Vi valgte Kirsten Jensen, ISIS, da en af hendes kendte spidskompetancer bl.a er at finde konstruktive samarbejdsmodeller med værdifulde resultater til brug i det vi i menighedsrådet kalder en form for "sammenbragt familie".

Vi traf et godt valg - fik en god indføring i de mange samarbejdsproblematikker en så bred gruppe repræsenterer. Der var lagt op til at sætte fokus på den stressbelastning, så forskellige persongrupper naturligt har i de daglige samarbejdsrelationer.

Vi fik præsenteret en række brugbare redskaber og stemningen var både god og tryg, så ingen sad efterfølgende tilbage med spørgsmål, som ikke kunne snakkes godt igennem i de opfølgende arbejdsgrupper og i plenum senere på dagen.

Kirstens indlæg havde til hensigt at sætte en ønsket længerevarende proces igang, hvilket lykkedes til fulde og vi har aftalt en opfølgning, når tiden er inde til en ny vitaminindsprøjtning i Vor Frue Kirke. Vi siger tak for indsatsen!

Formand for meninghedsrådet, Tove Krogh

SAS

Coaching-uddannelsen  har flyttet mig både på det personlige plan, men også på det professionelle plan. Coaching har på det personlige plan givet mig indsigt i mine egne værdier og kompetencer. Professionelt har det givet mig ro, overblik og den fornødne selvtillid til at gennemføre et større projekt omkring forbedring af det pyskiske arbejdsmiljø i den virksomhed, hvor jeg arbejder.

 

Min oplevelse med Kirsten og Conni som undervisere på coachingholdet er god. Måden de underviser på bærer præg af stor kompetence og erfaring, og netop fordi Conni og Kirsten har erfaring på forskellige områder supplerer de hinanden unikt. Endvidere har der på uddannelsen været lagt vægt på det etiske, og sammen med det høje faglige niveua, har det gjort uddannelsen meget attraktiv for mig.

Jeg føler mig særdeles godt klædt på til at begynde at coache. Den mentale og arbejdsmæssige værktøjskasse er fyldt op med nogle effektive redskaber.

 

 Niels Richard Hansen

Luftkaptajn SAS

35 alleé du Chené

74320 Sevrier Frankrig

 

Du er her: Forside TILBUD TIL VIRKSOMHEDER Referencer

Print siden