Butik & Rådgivning

Systemisk teori og metode

Systemisk teori og metode er en metode, der er udviklet gennem de sidste 20 år i USA og Europa. Den har sit udspring i Milano, hvor de grundlæggende tanker og ideer blev udviklet af psykiaterne Checcin, Boscolo med flere.

 

I den systemiske tænkning bygger man på, at alle har deres helt egen unikke måde at forstå og opleve verden på. Og dermed forstå sit eget liv på.

 

Denne forståelse vil spille ind i de relationer (systemer) man befinder sig i og påvirke det samspil, der opstår.

 

Fordi alle har deres egen oplevelse/forståelse findes der ingen sandhed.

 

Heller ikke hos terapeuten, der må bevare sin neutralitet. Det betyder at hun aldrig tager parti og har til opgave at sikre at alle bliver hørt. Endvidere må hun forholde sig nysgerrigt og udfordrende til de holdninger og udsagn, der kommer frem undervejs.

 

Den systemiske terapi er ressourceorienteret og hjælper med at finde nye veje og nye handlemåder. For hvorfor gøre mere af det, der ikke virker ??

 

Gennem forskellige typer spørgsmål hjælpes klienten til at opdage nye sider hos sig selv og der opstår en erkendelse af hvilke mønstre, der "spænder ben for livet". Og der opstår nye handlemåder.

 

Den systemiske terapi er ikke endeløse samtaler, hvor alt traumatisk fra fortiden skal bearbejdes. Det primære fokus er hvordan klienten kommer videre her og nu. Det handler om at skabe håb, mere energi og give ny forståelse.  At flytte fokus fra begrænsninger til muligheder. Kun fantasien sætter grænsen.

 

Den systemiske teori og metode er velegnet hvad enten man henvender sig som enkeltperson, familie eller personalegruppe.

 

Når man arbejder med en gruppe har man mulighed for at arbejde med det man kalder "reflekterende team". Jo flere input man får og jo flere øjne (ører) jo flere ideer er der til at skabe en ny forståelse.

 

Du er her: Forside RÅDGIVNING Individuelle terapiforløb Systemisk teori og metode

Print siden